Üzməyi və uçmağı bacaran mini robot.

Amerikalı alimlər 175 qram ağırlığında robotik bir arı hazırlayıb suya batırdılar. Kiçik robotun adı RoboBee-dir.

Amerikalı alimlər  175 qram ağırlığında robotik bir arı hazırlayıb suya batırdılar. Kiçik robotun adı RoboBee-dir.


2013-cü ildə ilk dəfə təqdim edilən RoboBee Harvard tədqiqatçılarının təşəbbüsü ilə 2016-cı ildə divara çıxmağı bacardı .

SUDA ÜZƏ BİLİR !


Tədqiqatçılar RoboBee ilə işlədikdən sonra onu suyun üzərində saxlamağa, daha sonra isə onun suyun içinə girib çıxmağı bacarmasına nail oldular . RoboBee-də, suyun səth gərginliyini pozmaq, su və hava arasında keçidi təmin etmək üçün kiçik bir alovlu motor istifadə olunur. Teorik modelləşdirmə və eksperimental məlumatlar qanad sürətinin hava hərəkətində 200-300 Hz və suda 9-13 Hz olduğunu göstərir.


Kiçik robotun havada və suda hərəkət qabiliyyəti iki mərhələli bir sistemə bağlıdır. Kamerada elektrolitik plitə suyun oksihidrogenə çevrilməsinə imkan verir. Bu, robotun qanadları üçün suya çıxmaq üçün kifayət qədər üzmə gücünü təmin edir. Kameradakı bir qığılcım yanacaq oksihidrogeni RoboBee-ni suyun üst səthinə gətirmək üçün yanacaq kimi istifadə edilir .