İlan Robot

Kongsberg Maritime və Satoil araşdırma və inkişaf etdirmə firmaları, ELUM adı altında yeni nəsil robot düzəltmək üçün bir araya gəldi. Lakin Google-un bildiyimiz robot sınaqlarından olduqca fərqli olan bu robot, ilan görünüşündədir .